TIEDOTE 11.10.2017

13.10.2017 18.00

 

Asikkalan seurakunnan toimitilat

Toimitilakysymys on Asikkalan seurakunnassa akuutti. Seurakuntakeskus on purettu Vääksystä vuonna 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. Seurakuntakeskuksen toiminnot ovat olleet sen jälkeen väistötiloissa: Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, kanttori ja papisto Sirkkusentie 1:ssä, diakoniatyö Maijan kammarissa, seurakuntamestarit ja emännät Siltavoudintiellä sekä nuorisotyö EL-korin tiloissa. Lapsityö järjestää kerhotoimintaa EL-korin tiloissa sekä Kivirinteessä. Keskeisiä toimitiloja ovat Asikkalan kirkko, Kalkkisten kyläkirkko, Asikkalan siunauskappeli ja hautausmaa, Kalkkisten siunauskappeli ja hautausmaa, sekä Kinismajan leirikeskus Salonsaaressa.  

 

Toimitilakysymyksen tämän hetken tilanne

Seurakunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt tekevät aktiivisesti valmistelutyötä parhaan mahdollisen toimitilaratkaisun aikaansaamiseksi. Toimitilaratkaisun tulee olla monikäyttöinen ja palvella kaiken ikäisten toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Taloudelliset realiteetit on otettava huomioon. Seurakunnan jäsenmäärä vähentyy. Investoinnissa on huomioitava seurakunnan jäsenmäärän muutoksen vaikutus, investoinnin rahoitus, uuden tilan käyttökustannukset ja rahojen riittävyys seurakunnan toimintamenoihin. Lisäksi on huomioitava olemassa olevien kiinteistöjen korjausvelka.

Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti perustettu rakennustyöryhmä on tutkinut toimitilakysymystä Vääksyssä myös Martin ja Maijan kammareiden osalta. Mahdollisista sisäilmaongelmista johtuen tilojen jatkokäytöstä työskentely- ja kokoontumistiloina ei ole riittävää varmuutta.

Kirkkovaltuusto päätti, että uuden seurakuntatalon (n.600m2) suunnittelua jatketaan vanhalle seurakuntakeskuksen tontille järjestettävällä ideasuunnittelulla siten, että kolmelta arkkitehdiltä pyydetään suunnitelma tontin käytöstä seurakuntatalolle ja kerrostalolle. Rakennustyöryhmä ja kirkkoneuvosto on saanut ideasuunnitelmat tiedokseen, mutta ei ole vielä käsitellyt ideoita kokouksissaan, koska on päättänyt kartoittaa myös Järvi-Hämeen osuuspankin kiinteistön osan (n.720m2) remontointia toimitiloiksi.  

Seurakuntalaisten tarpeet ja työntekijöiden näkemykset ovat merkittävässä asemassa selvitystyössä. Seurakunnan tilakysymyksestä järjestetään seurakuntalaisille keskustelutilaisuus viimeistään marraskuun aikana. Selvitystyön päämääränä on tukea suunnitteluprosessia sekä luoda paras mahdollinen lähtökohta päätöksenteolle toimitilakysymyksessä.

Asikkalan seurakunta | Sirkkusentie 1 17200 Vääksy | asikkalan.seurakunta@evl.fi