Seurakunnan päätöksenteko ja hallinto

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja tukiryhmät

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein.  Marraskuussa 2014 pidetyissä seurakuntavaaleissa valittiin 19 luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon toimikaudelle 2015 – 2018.

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 2015.  Tällöin kirkkovaltuusto vahvisti itselleen työjärjestyksen sekä valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2015 – 2016.  Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi uuden kirkkoneuvoston vv 2015 – 2016.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.  Kirkkoneuvosto vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto voi asettaa avukseen erilaisia työryhmiä, jotka toimivat työalansa tukiryhminä.

 

Asikkalan seurakunta | Sirkkusentie 1 17200 Vääksy | asikkalan.seurakunta@evl.fi