Samassa veneessä  Asikkalan seurakunnan strategia vuoteen 2025

Seurakunnan perustehtävä

Asikkalan seurakunta on Jumalan armon varassa toimiva hengellinen yhteisö, joka toteuttaa lähetyskäskyä ja lähimmäisen rakkautta Sanan, sakramenttien, kirkollisten toimitusten sekä eri työmuotojen kautta.

Seurakunnan arvot

Pyhän kunnioitus

Uskomme Pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan Raamatun ilmoituksen kautta

Uskomme, että Jumala kutsuu yhteyteensä jokaista luomaansa ihmistä

Vastuullisuus

Luotamme Jumalan armoon ja johdatukseen

Haluamme välittää ympärillemme toivoa kristillisen lähimmäisen rakkauden kautta

Haluamme tarjota erilaisia mahdollisuuksia seurakunnan jäsenyyteen

Käytämme yhteisiä resursseja vastuullisesti

Oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus

Kohtaamme ihmisiä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti

Pidämme toiminnan avoimena sekä hallinnon läpinäkyvänä

 

Asikkalan seurakunta vuonna 2025

Asikkalan seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä itsenäisenä seurakuntana tai osana suurempaa kokonaisuutta. Se huolehtii jäsentensä hengellisistä ja diakonisista tarpeista riittävillä resursseilla ja yhteistyöllä.

 

Strategiset suuntaviivat vuoteen 2025

Rikas jumalanpalveluselämä

mahdollistaa eri-ikäisille ja erilaisille ihmisille Pyhän kohtaamisen

toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

on hyvin valmisteltua ja toteutettua ja on kirkon tunnustuksen mukaista: jumalanpalveluselämä vahvistaa uskoa, toivoa ja rakkautta

 

Laadukas kohtaaminen

kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa varataan riittävästi resursseja

toimitaan avoimuuden ja luottamuksen hengessä

 

Tavoittava viestintä

asioista tiedotetaan avoimesti, rehellisesti ja ajoissa

päätöksentekoon otetaan mukaan ne tahot, joita päätökset koskevat.

korostetaan vuorovaikutusta viestinnässä

käytetään monipuolisesti eri viestintävälineitä

 

Kattava vapaaehtoistyö

vapaaehtoistoimijat ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa

vapaaehtoistoimijoille tarjotaan mahdollisuuksia koulutukseen, virkistykseen, tukeen ja ohjaukseen

 

 Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne!

Asikkalan seurakunta | Sirkkusentie 1 17200 Vääksy | asikkalan.seurakunta@evl.fi