Seurakunnan päätöksenteko ja hallinto

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein.  Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 19 luottamushenkilöä. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2019 – 2022.

Kirkkovaltuuston kokoukset 2020:

KV01/2020 11.2.2020

Seuraava kokous:

Keskiviikkona 13.5.2020 kello 18.30

TIEDOKSI: Koska CONVID 19-viruksen takia Suomi oli poikkeusoloissa, kirkkovaltuusto ei voinut kokoontua turvallisesti ke 13.5.2020.

Kirkkohallitus on päätöksellään 11/ 24.3.2020 määrännyt, että kiireellisissä asioissa kirkkoneuvosto voi käyttää kirkkovaltuuston valtaa ja alistaa tekemänsä päätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto voi osallistua turvallisesti päätöksentekoon.

 

Kirkkovaltuuston kokoukset 2019:

KV01/2019 23.1.2019    esityslista KV01/2019

KV02/2019 22.5.2019

KV03/2019 25.9.2019   esityslista KV03/2019

KV04/2019 11.12.2019  esityslista KV04/2019

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Oskar Breilin. 

Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat:

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkoneuvoston kokoukset 2019:

KN01/2019 6.2.2019

KN02/2019 6.3.2019

KN3/2019 27.3.2019

KN4/2019 11.4.2019

KN5/2019 8.5.2019

KN6/2019 14.8.2019

KN7/2019 11.9.2019

KN8/2019 30.10.2019

KN9/2019 20.11.2019

KN10/2019 27.11.2019

 

Kirkkoneuvoston kokoukset 2020:

keskiviikkona 15.1., 29.1.,11.3., 25.3., 29.4. kello 16.30

KN01/2020 15.1.2020

KN02/2020 29.1.2020

KN03/2020 11.3.2020

KN04/2020 25.3.2020

KN05/2020 29.4.2020

KN06/2020 27.5.2020

Työsuojelutoimikunta


Asikkalan seurakunnan työsuojeluvaltuutettuna on seurakuntamestari Vesa Lainpelto
1.       varavaltuutettu on lastenohjaaja Emilia Tolvanen
2.       varavaltuutettu on pastori Anja Saraja
Työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö Pinja Halme