Kinkerit, lukukinkerit, lukuset

ovat olleet alun perin kirkon pitämiä kristinopin kuulustelutilaisuuksia. Ennen oppivelvollisuuden voimaantuloa lukukinkereillä oli lukutaidon ja katekismuksen tuntemisen kuulustelutilaisuuksina erittäin huomattava kansansivistyksellinen vaikutus. Kinkerit olivat osa kirkon kasteopetusta, kristillistä kasvatusta.

1600-luvulla alkanut kinkeriperinne jatkuu edelleen lähinnä maaseudulla, jossa niillä on lähinnä yhteisöllistä merkitystä. Vuosittain Suomessa järjestetään kinkereitä runsaat 3000  ja niihin osallistuu noin 65 000 suomalaista.

Kinkerit eivät ole pelkästään kristinopin, Raamatun ja virsien opetustilaisuuksia vaan myös eräänlaisia seurakunnan tutuksitulemisia, jossa kerrotaan seurakunnan työstä ja jopa tutstututaan uusiin työntekijöihin.

Vuoden 2020 kinkereillä tutustumme paremmin: EHTOOLLINEN.

 

Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon pyhistä toimituksista eli sakramenteista. Jeesus itse on käskenyt seuraajiaan nauttimaan leipää ja viiniä hänen muistokseen.

Ehtoollinen vahvistaa kasteessa alkanutta hengellistä elämää ja lupausta iankaikkisesta elämästä. Se on yhteyden, ilon ja kiitoksen ateria.

 

KINKERIT PERUUTETTU TOISTAISEKSI!