Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4:6

Esirukouspyyntö

Rukous on sanatonta huokausta.

Rukous on opitun rukouksen sanomista.

Rukous on vapaata, sydämen puhetta Jumalalle.

Rukous on Jumalan kunnioittamista, Hänen pyhyyden ja suuruuden edessä, kun pysähdymme Hänen tutkivan ja rakastavan katseensa alle, turvautuen hänen apuunsa.

 

Esirukous on rukousta Jumalalle asioiden tai toisen ihmisen puolesta. Messun yhteiseen esirukoukseen liitetään myös seurakuntalaisten jättämiä esirukouspyyntöjä. Aiheina voivat olla niin elämän surut kuin kiitokset. Voit tuoda pyyntösi kirkkoon messun yhteydessä tai jättää sen tässä.  Jos esirukouspyyntöjä tulee yhteen messuun hyvin paljon, emme välttämättä mainitse jokaista esirukouspyyntöä messussa erikseen. Kaikkien rukouspyyntöjen puolesta kuitenkin rukoillaan sakastissa tai rukouspiireissä.