Suru, kriisi

”Kriisi ei ole sairautta, josta tulee parantua, vaan elämää, joka on elettävä.”
Outi Ruishalme ja Liisa Saaristo

Erilaiset elämäntilanteet ja elämää mullistavat tapahtumat voivat kohdata ketä tahansa. Elämä ajautuu kriisiin. Läheisen ihmisen kuolema tai jokin muu menetys aiheuttaa surua. Menetykseen saattaa liittyä järkytys, hämmennys, epätoivo, syyllisyys, pelko, viha tai häpeä. Kaikki tunteet ovat mahdollisia. Suru on jokaiselle yksilöllistä ja henkilökohtaista. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ajatuksiaan ja tunteitaan saa puhua ja jakaa jollekin turvalliselle ja luotettavalle ihmiselle. Läheiset ja ystävät ovat tässä avainasemassa.

Joskus asioista on helpompi puhua hieman vieraammalle. Diakoniatyöntekijät ja papit tarjoavat henkilökohtaista keskusteluapua. 

Sururyhmä

Sururyhmä on vertaistukea sinulle, joka haluat käydä läpi läheisesi menettämistä luottamuksellisesti toisten kanssa. Sururyhmä palvelee parhaiten sinua, jolla läheisen menettämisestä on kulunut aikaa vähintään 2 kk tai enintään 2 vuotta.

Sururyhmä on suljettu ryhmä, jonka osallistujat ovat samat koko ryhmän ajan. Ryhmä kokoontuu 6-8 kertaa, 1½ tuntia kerrallaan. Osallistujia ryhmään otetaan 3-8, jotta jokaisella osallistujalla riittää aikaa asioiden ja tunteiden jakamiseen. Osallistujia sitoo vaitiolovelvelvollisuus. Sururyhmää ohjaavat diakoniatyöntekijät.

Mikäli läheisesi on kuollut normaalista poikkeavalla tavalla, diakoniatyöntekijältä saat lisätietoa lähialueella alkavista sururyhmistä (esim. itsemurhan tehneiden läheisten ryhmä). 

Yhdyshenkilönä diakoniatyöntekijä Sari Juutilainen p. 044-7766206. Ota rohkeasti yhteyttä! Seurakunta haluaa olla tukenasi surun polulla -joko ryhmätoiminnan tai yksilötapaamisten kautta. Taivaan Isältä voimaa sinulle ja läheisillesi surun ja kaipauksen keskelle! 

Sairaalasielunhoito / sairaalapappi

Sairaalasielunhoitaja työskentelee terveydenhuollossa potilaiden, heidän omaistensa ja terveydenhuollon henkilökunnan hyväksi.

Sairaalasielunhoitaja haluaa kuunnella sinua luottamuksellisesti. Ota rohkeasti yhteyttä, kun olet ahdistunut, peloissaan,
toivot hengellistä tukea, rukousta tai yksityistä ehtoollista tai haluat viettää rukoushetken kuoleman lähestyessä tai sen jälkeen.

Sairaalasielunhoitajan/ papin yhteystiedot löytyvät sairaalan käytävän ilmoitustaululta tai osaston kansliasta.

 

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi