Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain järjestämä hyväntekeväisyyskeräys.

Keräyksen tuotosta 40 prosenttia jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään oman seurakunnan tukitoimiin diakoniatyön kautta

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vuosittain vaihtuvan yhteistyökumppanin toiminnan tukemiseen uusien projektien kautta.

60 prosenttia tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailman katastrofialueilla 

 

Yhteisvastuukeräys tuotti Asikkalassa 1214,80 vuonna 2021. KIITOS AVUSTASI!

Yhteisvastuu sydän

Yhteisvastuu 2021: Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys


Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa. Koronaepidemia on kurittanut entisestään juuri näitä kaikkein hauraimpia. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Keräys alkaa 7.2.2021.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.

Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset.

Apua ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.
Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Diakonia ikäihmisten arjessa Asikkalassa

Ikäihmiset eivät tunnista tai myönnä ongelmaansa. On helpompi tinkiä omastaan, kuin lähteä hakemaan apua. Myöskään ei tiedetä, mistä apua saisi, kun kaikki ovat netissä. Usein koetaan jälkikasvun auttaminen ensisijaisemmaksi kuin itsensä auttaminen. Tässä muutamia näkökulmia, joihin diakoniatyöntekijät työssään törmäävät.

Diakonia haluaa auttaa - mutta se ei onnistu ilman sinua:

  • kerro vaikeuksista, niin sinua kuunnellaan
  • kerro kiertelemättä, niin silloin näemme kokonaisuuksia ja voimme helpommin auttaa
  • kerro osaamattomuudestasi, niin yhdessä voimme opetella
  • älä loukkaannu, jos sinua ohjataan, sillä haluamme vain sinun parastasi

Tapamme auttaa ovat hyvin yksilölliset. Ja niistä sovitaan yhdessä jokaisen kanssa erikseen.

Diakoniassa pyrimme tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mutta vain luvallasi. Apunamme on myös joukko taitavia vapaaehtoisia. Kerromme lisää yhteydenottosi myötä.

 

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. 
 

YouTube-video

Haluatko antaa työpanostasi keräykselle?

Keräyksen toteuttaminen vaatii paljon lähimmäisen rakkautta, eli halua auttaa. Miten sinä voisit olla mukana auttamassa? Olisiko sinulla aikaa tulla talkoisiin tai lähteä vaikka lipaskerääjäksi. Haluaisitko toteuttaa keräyksen työpaikallasi? Ota yhteyttä ja kerro mielenkiinnostasi ja toivomastasi tavasta auttaa. Sinua kyllä tarvitaan, sillä keräys ei toteudu ilman vapaaehtoisia käsiä ja jalkoja

 

Lahjoituksia voi tehdä ympäri vuoden

Vaikka yhteisvastuukeräys keskittyy lähinnä kevätaikaan. voi lahjoituksia tehdä ympäri vuoden keräystileille ja lahjoituspuhelimeen sekä Yhteisvastuun Lahjoita-sivulla.

Lahjoita netissä tai pankissa:

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

 

Käyttämällä viitenumeroa 302038, rahat kohdistuvat Asikkalan seurakuntien tulokseen.

MobilePay 59203. Lahjoitusnumero 1209. 
 

Yhteisvastuun keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut ry

 

Yhteisvastuukeräystuotot Asikkalassa

2020 keräys toteutettiin Koronan varjostamana. Keräys tuotto käytettiin perheiden tukemiseen. Keräys tuotti Asikkalassa 2174,45. Omaan seurakuntaan jäävä osuus oli 434,89 euroa.

2019 kerätyillä varoilla avustettiin vähävaraisten lasten ja nuorten kouluttautumista. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 3819,33 euroa eli 0,65 €/ seurakuntalainen. Omaan seurakuntaan jäävä osuus oli 763,87 euroa.

2018 torjui nälkää ja köyhyyttä. Keräys tuotti Asikkalassa 3739,54.