Asikkalan seurakunnan laskutusosoite

Asikkalan seurakunta vastaanottaa laskut ensisijaisesti verkkolaskuina. Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen JYSE 2014 mukaisesti verkkolaskujen maksuehto on vähintään 21 pv netto. Asikkalan seurakunta ei maksa viivästyskuluja tätä lyhyemmillä maksuehdoilla lähetetyistä laskuista.

Toiminimiyrittäjän on toimitettava YEL-todistus Asikkalan seurakunnalle viimeistään laskun yhteydessä. Mikäli toimeksisaajalla ei ole voimassa olevaa YEL-vakuutusta, vakuutetaan työ julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaisena toimeksiantosuhteena, jolloin pidätämme eläkemaksun työn osuudesta. Lisätietoja asiasta saa KEVA:n sivuilta https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/palvelussuhteiden-ja-vuosiansioiden-ilmoittaminen/ostopalvelut-ja-muut-toimeksiannot/

Laskun vastaanottajana on käytettävä alla mainittua yhteystietoa. Laskun viitteenä ilmoitetaan tilaajana toimineen henkilön nimi, jollei tilauksessa tai sopimuksessa ole muuta ilmoitettu.

Laskun vastaanottaja:    Verkkolaskuosoitteemme on:
Kirkon Palvelukeskus   OVT-tunnus: 003701453079
Asikkalan seurakunta   Verkkolasku Operaattori: CGI
003701453079   Välittäjätunnus: 003703575029
PL 5018   välittäjä: Telia Finland Oyj
02066 DOCUSCAN    

                                       

Sähköpostiosoite muille kuin verkkolaskuille: kkr.pl5018@xbs-salo.com

Liitteiden hyväksytty tiedostomuoto on PDF. Tiedoston nimi saa sisältää vain seuraavia merkkejä: [A-Z], [a-z], [0-9], [ . ] ja [ - ]. Sähköpostitse toimittavissa laskuissa liitteet tulee olla laskun kanssa samassa tiedostossa. Muiden kuin verkkolaskujen maksuehto on vähintään 30 pv netto laskujen hitaamman käsittelyn vuoksi.

Laskutusosoitteisiin tulee lähettää vain laskuja, osoitteita ei voi käyttää tavarantoimituksiin eikä markkinointimateriaalien lähettämiseen.

Tarvittaessa lisätietoja antaa talouspäällikkö martti.komu@evl.fi

 

Asikkalan seurakunnan Y-tunnus 0145307-9