Häät


Rakkaus on erinomainen juhlan aihe! Avioliittoon vihkiminen on kahdenvälinen oikeudellinen sopimus, mutta samalla myös sitoutumista ja Jumalan siunauksen pyytämistä yhteiselle elämälle. Kirkollisen vihkimisen voi järjestää kirkkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Juhlahetkessä voi paikasta riippumatta olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Yksinkertaisimmillaan kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää niin, että paikalla on vihittävän parin ja papin lisäksi kaksi todistajaa. Asikkalan seurakunta tarjoaa jäsenilleen kirkkotilan käyttöön ilmaiseksi - suuriin tai pieniin juhliin!

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Järjestelyt

Vihkiajasta ja -paikasta sovitaan asiakaspalvelussa. Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Hänen kanssaan sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoituksesta vihkipaikalla. Keskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

 

 

Asikkalan kirkon vihkiryijy, joka asetetaan vihkitilaisuuksissa lattialle.
Vihkiryijy

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku