SAMASSA VENEESSÄ
Asikkalan seurakunnan strategia vuoteen 2025

Seurakunnan perustehtävä

Asikkalan seurakunta on hengellinen yhteisö, joka lähetyskäskyn perusteella ja kristillisen lähimmäisen rakkauden velvoittamana välittää Jumalan armoa Sanan, sakramenttien, kirkollisten toimitusten sekä eri toimintojen kautta.

Seurakunnan arvot

Pyhän kunnioitus

- Uskomme Pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan Raamatun ilmoituksen kautta

- Uskomme, että Jumala kutsuu yhteyteensä jokaista luomaansa ihmistä

Vastuullisuus

- Luotamme Jumalan armoon ja johdatukseen

- Haluamme välittää ympärillemme toivoa kristillisen lähimmäisen rakkauden kautta

- Haluamme tarjota erilaisia mahdollisuuksia seurakunnan jäsenyyteen

- Käytämme yhteisiä resursseja vastuullisesti

Oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus

- Kohtaamme ihmisiä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti

- Pidämme toiminnan avoimena sekä hallinnon läpinäkyvänä

Asikkalan seurakunta vuonna 2025

Asikkalan seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä itsenäisenä seurakuntana tai osana suurempaa kokonaisuutta. Se huolehtii jäsentensä hengellisistä ja diakonisista tarpeista riittävillä resursseilla ja yhteistyöllä.

Strategiset suuntaviivat vuoteen 2025

Rikas jumalanpalveluselämä

- mahdollistaa eri-ikäisille ja erilaisille ihmisille Pyhän kohtaamisen

- toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

- on hyvin valmisteltua ja toteutettua ja on kirkon tunnustuksen mukaista

- jumalanpalveluselämä vahvistaa uskoa, toivoa ja rakkautta

Laadukas kohtaaminen

- kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa varataan riittävästi resursseja

- toimitaan avoimuuden ja luottamuksen hengessä

Tavoittava viestintä

- asioista tiedotetaan avoimesti, rehellisesti ja ajoissa

- päätöksentekoon otetaan mukaan ne tahot, joita päätökset koskevat

- korostetaan vuorovaikutusta viestinnässä

- käytetään monipuolisesti eri viestintävälineitä

Kattava vapaaehtoistyö

- vapaaehtoistoimijat ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa

- vapaaehtoistoimijoille tarjotaan mahdollisuuksia koulutukseen, virkistykseen, tukeen ja ohjaukseen