Otamme osaa suruusi!

 

Ota hänet vastaan.

Meillä on niin ikävä.

Ota hänet vastaan,

murheellisten ystävä.

Ota hänet vastaan,

silta yli pimeyden,

ota hänet vastaan,

syli rakkauden.

-Anna-Mari Kaskinen-

Hautaan siunaaminen

Autamme sinua hautaan siunaamisen ja hautojen hoitoon liittyvissä asioissa.

Hautajaisjärjestelyissä voi ja kannattaa pyytää apua. Hautajaisista sopiminen on vainajan lähiomaisten tehtävä. Asioista sopimisen voit hoitaa joko itse tai antaa järjestelyt hautaustoimiston hoidettavaksi.

Sopiaksesi hautajaisista, ota yhteyttä asiakaspalveluun:

  • siunauksen ajankohta
  • siunauksen toimittava pappi ja kanttori. Toive papin läsnäolosta muistotilaisuudessa on hyvä esittää samalla, kun sovitaan siunaavasta papista ja siunausajasta
  • tarvittaessa pappi auttaa muistotilaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa

  • sanomakellojen soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa
  • hautaustapa ja hautapaikan sijainti
  • uurnahautauksissa sovitaan myös uurnanlaskupäivä.

Pappi on yhteydessä lähiomaisiin sopiakseen tapaamisen. Tapaamisessa sovitaan siunaamistilaisuuden kulusta. Musiikkivalintoja voit miettiä jo etukäteen.

Omaan tai läheisen kuolemaan varautuminen

Kuolemasta voi keskustella etukäteen. Oma tai läheisen kuolema on vääjäämätön asia, johon on hyvä varautua ennalta. Omaisten on helpompaa tehdä päätöksiä, kun vainajan tahto ja toiveet ovat tiedossa.

Paras tapa varautua tulevaan on kirjata ylös toiveet sekä laatia oikeudellisesti pätevät ja ajantasaiset asiakirjat. Näin läheisten taakka helpottuu surutyön keskellä.

Toiveet esimerkiksi hautauksen ja muistotilaisuuden osalta voi hahmotella hautajaissuunnitelman avulla. Täytetystä lomakkeesta ja sen säilytyspaikasta kannattaa kertoa omaiselle tai ystävälle.

Enkelipatsas

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa