Tilojen ja tilaisuuksien varaaminen

Perhetilaisuudet

Asiakaspalvelun kautta sinua palvellaan, kun haluat varata papin ja kanttorin sekä seurakunnan tiloja kasteisiin, vihkimisiin, siunauksiin ja muihin kirkollisiin toimituksiin tai perhejuhliin. Kirkkotilojen käyttö kirkollisissa toimituksissa on Asikkalan seurakunnan jäsenille maksutonta. Muiden tilojen käyttökorvauksista on päättänyt kirkkoneuvosto alla olevan mukaisesti. 

Enemmän toimituksista kerrotaan Perhejuhlat ja hautajaiset -sivulla sekä tiloista kirkot ja tilat -sivulla.

 

Konserttien varaaminen

Konserteista ja niihin liittyvistä varauksista vastaa kanttori Leena Kanninen

Asikkalan seurakunnan hinnasto

Hautojen hoitomaksut  kesällä 2024 (vahvistettu kirkkoneuvostossa 8.11.2023)

Tilavuokrat (alv 0%)

 

Seurakuntakodin vuokrat

Kirkkosali

Vihkiminen 250,00 €
Käyttökorvausta ei peritä mikäli morsian tai sulhanen tai jommankumman vanhemmista yksi on Asikkalan seurakunnan jäsen

Siunaus 250,00 €
Käyttökorvausta ei peritä, jos vainaja on ollut Asikkalan seurakunnan jäsen.

Olohuoneen vuokra

Muistotilaisuus ja perhejuhat max 4 tuntia 175,00 €

- Kirkkoon kuulumattomilta  250,00 €
siivous  100,00 € (Tarvittaessa)

Pöytäliinat á 5,00 €

Olohuone/ kerhotila 100,00 € max 4 tuntia

 

Asikkalan kirkon vuokra

Vihkiminen kirkossa 250,00 €
Käyttökorvausta ei peritä mikäli morsian tai sulhanen tai jommankumman vanhemmista yksi on Asikkalan seurakunnan jäsen

Siunaus kirkossa 250,00 €
Käyttökorvausta ei peritä, jos vainaja on ollut Asikkalan seurakunnan jäsen.

Tilavuokra, muut tilaisuudet 600,00 € max 4 tuntia

- Seuraavat alkava 2 tuntia 50,00 €

Siunauskappelin vuokra

Kappelin vuokra Asikklan seurakunnan jäsenille -
Kappelin vuokra muille kuin Asikkalan seurakunnan jäsenille 150,00 €

Kylmätilan vuokra Asikkalan seurakunnan jäsenille -
kylmätilan vuokra muille kuin Asikkalan seurakunnan jäsenille 110 €/ alkava viikko

Maijan kammarin vuokra 80,00 €

Leirikeskus Kinismaja

Päärakennus 310,00 €

Sauna ja takkahuone 100,00 € 

- Muilta kuin seurakunnan jäseniltä 200,00 €

Majoitusrakennuksen (+päärakennuksen) vuokra 620,00 € / Alkava 24 h

 

Hautajaiset (alv 0%)

Arkkuhauta
Henkilö, jolla on hautaustoimilain mukainen oikeus hautapaikkaan Asikkalassa
rintamatunnuksen omaava henkilö - €
hautapaikka, normaalihauta 80,00 €
hautapaikka, syvähauta 250,00 €
haudan avaus, peitto ja tasaus 130,00 €
aluspalkkimaksu 50,00 €

Henkilö, jolla on hautapaikkaoikeus muualla
hautapaikka, normaalihauta 310,00 €
hautapaikka, syvähauta 460,00 €
haudan avaus, peitto ja tasaus 470,00 €
aluspalkkimaksu 50,00 €

Uurnahautaus
Henkilö, jolla on hautaustoimilain mukainen oikeus hautapaikkaan Asikkalassa

uurnahautapaikka, vain uurnahauta-alueella 40,00 €
haudan avaus, peitto ja tasaus 40,00 €

Henkilö, jolla on hautapaikkaoikeus muualla
uurnahautapaikka, vain uurnahauta-alueella 100,00 €
haudan avaus, peitto ja tasaus 200,00 €
uurna-alueen muistolehdon laatta 180,00 €

Tuhkan sirottelu sirottelualueelle 20,00 €