Seurakunnan päätöksenteko ja hallinto

Hallinnon tehtävänä on tukea seurakunnan perustehtävän toteutumista ja antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntalaisille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

 

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein.  Asikkalan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 19 luottamushenkilöä. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2019 – 2022.

Kirkkovaltuuston kokoukset 2019:

KV01/2019 23.1.2019    esityslista KV01/2019

KV02/2019 22.5.2019

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Oskar Breilin. 

Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat:

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkoneuvoston kokoukset 2019:

KN01/2019 6.2.2019

KN02/2019 6.3.2019

KN3/2019 27.3.2019

KN4/2019 11.4.2019

KN5/2019 8.5.2019

Työsuojelutoimikunta


Asikkalan seurakunnan työsuojeluvaltuutettuna on seurakuntamestari Vesa Lainpelto
1.       varavaltuutettu on lastenohjaaja Emilia Tolvanen
2.       varavaltuutettu on pastori Anja Saraja
Työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö Pinja Halme